חדש באתר! סטים שלמים במחיר מוזל!

תקנון האתר

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו משמעות שלהלן:

 1. החברה – ח.פ 022334437
 2. האתר – אתר האינטרנט PASTELL.CO.IL
 3. המוצרים – המוצרים השונים אשר מופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה החבילה/מוצרים ליעד המבוקש על ידי הלקוח.
 5. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח ההזמנות.
 6. המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד נקבע לפי צורת השילוח , אשר נבחרה על ידי הלקוח.
 7. ימי עסקים הינם ימי חול – ימים ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי שבת ערבי חג, חול המועד, וימי זכרון .
 8. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה אותה ביצע הלקוח.
 9. התקנון מנוסח בלשון נקבה,אך מיועד לשני המינים.

כללי

 1.  (להלן : “האתר”), הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי היבואנית ”pastel.co.il”.
 2. האתר הנ”ל מנוהל ,מופעל, ובבעלות פסטל, ע.מ 022334437 ,מרחוב הרדוף 10 טירת הכרמל .
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע ולהיפך.
 4. על כל משתמשת לקרוא תקנון זה במלואו, בקפידה ובעיון, וכל פעולה באתר מהווה את הסכמת המשתמש לקבל תקנון זה ולנהוג על-פיו.
 5. המשתמשת באתר תאשר כי קראה את כל התקנון ,ולא תהיה לה כל טענה\ התנגדות כנגד האתר או החברה בגין שימוש באתר ורכישה בו , בהתאם לתנאי התקנון.
 6. במידה והמשתמשת באתר אינה מסכימה לאמור לתקנון , מתבקשת המשתמשת לא לעשות שימוש באתר ולא לבצע רכישות כלל.
 7. . במידה והמשתמשת תיהיה מעוניינת במענה אנושי לבירורים ופעולות אחרות , תשאיר את פרטיה במייל החברה- pastel.customers@gmail.com , ומחלקת שירות הלקוחות תחזור אליה עד 24 שעות.

 

הרשמה לאתר ,ביצוע הזמנות ותשלום  

 1. במעמד הרכישה תתבקש המשתמשת להירשם ולהזין את פרטיה האישיים כגון : שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני,טלפון וכדומה.
 2. הזמנה כאורחת – קיימת אפשרות ללקוחה לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה.
 3. במעמד הרכישה , תצטרך להזין מספר כרטיס אשראי, ומספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי.
 4. יש לציין ולהדגיש כי פרטי הלקוחה נשמרים במערכת החברה , אך החברה מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי.
 5. חשוב להדגיש כי החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי, ומספר תעודת הזהות.
 6. במידה והמשתמשת מעוניינת לא להשאיר פרטי אשראי באתר, קיימת האפשרות למסור את פרטי האשראי בטלפון לאחד מנציגי החברה.
 7. כל המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ , אשר יכול להשתנות מעת לעת, ואינם כוללים דמי משלוח.
 8. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 9. הנהלת האתר, רשאית להציע באתר מבצעים , הטבות, והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות, והנחות אלא להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 10. במידה והמשתמשת ביצעה הזמנה לפריט שאינו קיים במלאי\ קיים בצבע אחר, החברה לא תחייב את הלקוחה, ובמידה וחויב , יזוכה על פי האופן והסכום אותו שילם.
 11. למשתמשת לא תהיה כל טענה\ תביעה כנגד “פסטל” , עבור חיוב הזמנה של מוצר שאינו במלאי.
 12. המשתמשת מצהירה בזאת כי ידוע לה שהגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או על-פי כל דין. החברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם שיגיש פרטים כוזבים. בנוסף, החברה תהיה רשאית לבטל כל פעולה שהתבצעה באמצעות האתר, היה ומבצעת הפעולה הגישה פרטים כוזבים או חלקיים.
 13. החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסרה מבצעת הפעולה בעת רישומה לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.
 14. הודעת אישור אינה מחייבת את החברה לספק למשתמש את המוצרים שרכש, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.
 15. במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי תקבל המשתמשת הודעה מתאימה על כך. לצורך השלמת הרכישה תידרש מבצעת הפעולה ליצור קשר עם החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי המשתמשת  וחיוב העסקה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש  להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, החברה תהיה זכאית לבטל את ההזמנה.
 16. כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של החברה).
 17. החברה תהא רשאית לשלוח בכפוף להסכמת הנמען אל המשתמשת דואר אלקטרוני, לפנות אליה בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב. אם המשתמשת אינה מעוניינת שהחברה תפנה אליה כאמור לעיל, יהיה עליה לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל.
 18. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות סל הקניות, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

זכויות יוצרים

 1. אין להעתיק, לשכפל,להפיץ,למכור,לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר,תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם האתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה(אם תינתן) .
 3. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 4. כל התוכן המילולי, אייקונים,וכל מידע/ תצוגה שמופיעים באתר , לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית, סימני מסחר,סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של פסטל.
עקבי אחרינו:

סל קניות 0